Ksiądz Uladzislaw Lazar zwolniony z aresztu śledczego KGB

Informacja o zwolnieniu księdza pojawiła się na stronie internetowej catholic.by

„Kompetentne organy państwowe poinformowały Nuncjaturę Apostolską Białorusi, że nie ma więcej podstaw do dalszego zatrzymywania księdza Uładzdilława Lazara w areszcie. W toku trwającego śledztwa podjęto decyzję, że duchowny powinien przebywać na wolności, mając swobodę poruszania się i działania zgodnie z określonymi normami, przy jednoczesnym obowiązku codziennego meldowania się w komisariacie milicji. Nuncjusz apostolski został poproszony o zabranie duchownego z aresztu”.

***

O zatrzymaniu księdza było wiadomo po tym, gdy 26 lipca Aleksander Łukaszenka oświadczył dziennikarzom, iż zatrzymano funkcjonariusza białoruskich służb specjalnych, który poprzez przedstawicieli białoruskiego Kościoła katolickiego miał współpracować z obcymi państwami.

Zatrzymaliśmy niedawno jednego ze zdrajców, który pracował w naszych służbach specjalnych i który poprzez przedstawicieli Kościoła katolickiego związany był z obcymi państwami i nie tylko przekazywał im informacje, ale z powodu jego działalności poszkodowani zostali ludzie pracujący za granicą – powiedział wtedy Łukaszenka.

29 lipca informację o zatrzymaniu księdza Lazara potwierdził przedstawiciel Kościoła rzymsko-katolickiego na Białorusi.

Księdzu Lazarowi postawiono zarzut przekazania pieniędzy i dóbr materialnych osobie oskarżonej o szpiegowstwo na rzecz innego kraju. Oskarżenie postawiono na podstawie art. 356 par. 1 kodeksu karnego (zdrada państwa). Odpowiedzialność karną tego czynu określa art. 16 par. 6 (współudział w popełnionym przestępstwie), który przewiduje karę od 7 do 15 lat pozbawienia wolności. O zatrzymaniu duchownego w stołecznym areszcie KGB poinformowała Konfederacja Episkopatu Białorusi w dniu 12 września.

Sprawa ojca Lazara była omawiana podczas spotkania nuncjusza apostolskiego Claudio Gugerotti z papieżem Franciszkiem. 25 października nuncjusz odwiedził zatrzymanego w areszcie.

Ksiądz Uładzislaw Lazar jest obywatelem Białorusi. Ukończył grodzieńskie seminarium duchowne, po czym kontynuował naukę w Polsce. W kwietniu ubiegłego roku mianowano go proboszczem parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Borysowie. Wcześniej służył w Marinej Horce i Rudzieńsku (rejon puchowicki w obwodzie mińskim).

nn.by

Другие политические заключённые