Aleś Bialacki honorowym obywatelem Paryża

10-ego grudnia mer Paryża, Bertrand Delanoë przekazał symboliczną nagrodę Adamowi Bialackiemu synowi przetrzymywanego ze względów politycznych wice-prezydenta Międzynarodowej Federacji do Spraw Człowieka i przewodniczącego Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”. Wręczenie odbyło się podczas uroczystego obiadu na cześć FIDH   w merostwie Paryża.

Tytuł honorowego obywatela Paryża Alesiowi Bialackiemu został nadany w październiku 2012 roku na wniosek mera Paryża, a także z inicjatywy Rady Miasta 11-ego okręgu stolicy Francji. Obecnie merowi Bertrandowi Delanoë kończy się mandat, i zdaje on sobie sprawę, iż jego chęć osobistego wręczenia honorowego obywatelstwa Alesiowi Bialackiemu jest niewykonalna. Właśnie dlatego postanowił on, iż z okazji 10-ego grudnia, wręczy tę nagrodę synowi więźnia sumienia.

Świadkami nagrodzenia Alesia Bialackiego będzie kilkaset gości, zaproszonych na uroczystość, pośród których znajdą się dziennikarze i ludzie sztuki, oraz przedstawiciele Francuskiej Nacjonalnej Komisji do Spraw Człowieka.

Mer Bertrand Delanoë osobiście zna się z Alesiem Bialackim i uważnie śledzi jego losy.

Od momentu aresztowania obrońcy praw człowieka, merostwo Paryża wyraża swoją solidarność z Bialackim i apeluje do władz Białorusi o jego natychmiastowe uwolnienie, merostwo podjęło również szereg symbolicznych gestów, przyłączając się do kampanii aby go poprzeć.

Przypomnijmy, iż w maju 2012-ego roku portret Alesia Bialackiego został umiejscowiony przed merostwem 11-ego okręgu Paryża. Również głowa miasta podpisała się pod kandydaturą białoruskiego obrońcy praw człowieka na Pokojową Nagrodę Nobla. We wrześniu tego roku, w rocznicę aresztowania A. Bialackiego, mer Bertrand Delanoë wysłał do niego, do Bobrujskiej kolonii, list z zapewnieniem o swoim poparciu dla niego i głębokim szacunku.

<< Tytuł honorowego obywatela Paryża, który radni naszego miasta nadali Panu na moją prośbę w 2012 roku, symbolizuje solidarność z Panem i Paryża, i Paryżan. Drugi przejaw tej solidarności – to Pana portret, ciągle wiszący na placu przed budynkiem merostwa 11-ego okręgu Paryża.

Niech Pan uwierzy, iż wspólnie z FIDH, czyjej jest Pan wice-prezydentem, i wszystkimi obrońcami praw człowieka, kontynuujemy próbę jak najszybszego oswobodzenia Pana.>>, – pisze w swoim liście.

Na znak wdzięczności, FIDH przekazało merowi Paryża, Bertrandowi Delanoë publicystyczną odpowiedź Alesia Bialackiego na ostatnią, poprzedzającą jego aresztowanie, wizytę  w Paryżu, na posiedzeniu Międzynarodowego biura FIDH, które odbyło się w budynku miejskiego merostwa. Te wspomnienia, obrońca praw człowieka napisał znajdując się już w więzieniu.

Другие политические заключённые