Kolejny proces sądowy Parfiankoua

W sądzie Rejonu Pierwszomajowego w Mińsku, 28 listopada odbędzie się proces sądowy byłego więźnia politycznego  Wasyla Parfiankoua. Jest on oskarżony o naruszenie zasad nadzoru prewencyjnego (artykuł 421 Kodeksu Karnego).

Ponieważ Parfiankou od 21 września znajduje się w więziennej jednostce szpitalnej nr 1 w Swietogorsku, do  sądu zostanie przywieziony pod eskortą milicji, informuje Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.

9 lutego więzień polityczny Wasyl Parfiankou został zwolniony z Baranowickiego więzienna nr 6, na terenie którego znajduje się areszt domowy.

29 maja Wasyl Parfiankou został skazany z artykułu 421 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi przez sędziego sądu Pierwszomajowego w Mińsku, Siergieja Bandarenkę. Prewencyjny nadzór na okres jednego roku był ustanowiony 5 stycznia 2012 roku. Powodem był czynny udział w życiu społeczno-politycznym.

24 lipca Sąd Miejski w Mińsku odrzucił skargę kasacyjną Parfiankoua przeciwko wyrokowi aresztu na okres 6 miesięcy za nieprzestrzeganie warunków nadzoru prewencyjnego. 9 sierpnia 2012 Wasyl Parfiankou został ponownie aresztowany.

Od końca września Wasyl Parfiankou znajduje się w więziennej jednostce szpitalnej nr 1 w Swietogorsku. Do LTP Wasyl Parfiankou został skierowany przymusowo. Była to decyzja sądu Pierwszomajowego Rejonu w Mińsku wydana na podstawie kilku administracyjnych protokołów o rzekomych naruszeniach, złożonych przez milicję.

svaboda.org

Другие политические заключённые