Rodzina księdza Lazara nie ma pieniędzy na opłacenie prawnika

BChD organizuje maraton solidarności z księdzem Uladzisławem Lazarem.

19 listopada o godzinie 18.00 w mińskim biurze Partii BFL na ulicy Czernyszewskiego 3, odbędzie się maraton solidarności z księdzem Uladzisławem Lazarem, który pozostaje w areszcie śledczym KGB. „Zachęcamy społeczeństwo do okazania wsparcia dla księdza Lazara i jego rodziny, która znajduje się  w  trudnej sytuacji finansowej z powodu konieczności opłacenia usług adwokata”, – informują organizatorzy maratonu z komitetu organizacyjnego partii Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji.

Na maraton zostali zaproszeni byli więźniowie wewnętrznego więzienia KGB – tzw. „amerykanki”.

Na spotkaniu będą zbierane datki na opłacenie usług prawnika.

svaboda.org

Другие политические заключённые