Paweł Siewiaryniec podziękował członkom „Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy” za wsparcie

Polityk i publicysta, który niedawno został zwolniony po prawie trzech latach ograniczenia wolności, odwiedził mińskie biuro organizacji i podziękował wszystkim członkom organizacji pozarządowej BAJ za wsparcie podczas pobytu w więzieniu.

Paweł Siewiaryniec został zatrzymany w nocy z 19 grudnia 2010 roku po wydarzeniach na Placu i skazany 16 maja 2011 roku na 3 lata ograniczenia wolności na podstawie artykułu za organizację masowych zamieszek. W jednym procesie z Pawłem Siewiaryńcem została skazana członkini „Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy” Irina Chalip.

Wyrok Pawła Siewiaryńca skończył się 9 października 2013 roku.

baj.by

Zdjęcia Borysa Gorieckiego

Другие политические заключённые

  • Uladzimir Jaromienak
  • Michaił Krywau
  • Jewgienij Sekriet
  • Dzmitrij Zawadzki
  • Andrej Paźniak