Jauhien Waśkowicz będzie mógł zobaczyć się z matką tylko raz w roku

Więzień mohylewskiego więzienia Jauhien Waśkowicz ma prawo do spotkań z rodziną raz w roku, przy czym nie są to nawet spotkania długoterminowe, a krótkie. O tym poinformowała matka więźnia Ruszanija Waśkowicz , z którym niedawno rozmawiała prze  telefon:

«Dzwonił w październiku, pisał  listy, złożył życzenia na urodziny i na dzień matki. Był w dobrym nastroju. Adwokat do niego jeździła. Wszystko normalnie.»

W 2011 roku Jauhien Waśkowicz został skazany za atak na siedzibę KGB w Bobrujsku. Kilka razy Waśkowicz był w karcerze i z kolonii został przeniesiony do mohylewskiego  więzienia jak złośliwy naruszyciel reżimu. W styczniu 2014 roku Jauhien Waśkowicz odbędzie  tylko 3 lata od okresu kary. Wiadome  jest, że odmawia podpisania prośby o ułaskawienie.

svaboda.org

Другие политические заключённые

  • Aleksander Fieduta
  • Aleh Fedarkiewicz
  • Jewgienij Sekriet
  • Paweł Mażejka
  • Dzmitrij Daszkiewicz