“Młody Front”: Należy żądać uwolnienia i jednoczesnej rehabilitacji więźniów politycznych

W ostatnich latach, mimo uwolnienia kilku opozycjonistów, sytuacja więźniów politycznych na Białorusi pogorszyła się- napisano w uchwale przyjętej przez delegatów 8-go zjazdu młodzieżowego stowarzyszenia “Młody Front”, 26 października w Mińsku.

“Młody Front” zażądał uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych. W uchwale organizacji podkreślono, że bez rehabilitacji więźniów politycznych, ich uwolnienie można rozpatrywać w kategoriach “handlu ludźmi”, bowiem Aleksander Łukaszenka dziś sprzedaje swoich zakładników, a jutro zdobędzie innych”.

Delegaci zjazdu podkreślają, że zauważalna jest obecnie zmiana kursu polityki Unii Europejskiej w stosunku do władz białoruskich. “Ostrzegaliśmy polityków europejskich przed tym błędem – oświadczyli delegaci zjazdu “Młodego Frontu”. – Zdając sobie sprawę z przeszkód, jak chodzi o wpływ na politykę dyktatora, zastrzegamy sobie prawo do wezwania państw demokratycznych do nakładania sankcji ekonomicznych, dopóki nasi przyjaciele nie zostaną uwolnieni z więzienia”.

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые