Puste miejsce Alesia Bialackiego w Wilnie

III Białoruskie Forum Obrony Praw Człowieka odbyło się w dniach 26-27 października 2013 roku w Wilnie. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele białoruskich i międzynarodowych organizacji praw człowieka.

Podczas Forum omawiana jest sytuacja  ruchu obrony praw człowieka, stan praw człowieka na Białorusi i na terytorium postradzieckim oraz możliwa strategia działań, białoruskich obrońców praw człowieka.

Na otwarciu Forum, Tatiana Rewjaka z „Wiasny”, podkreśliła, że  ruch obrony praw człowieka na Białorusi „rozwija się i rozszerza”. Jej zdaniem, dowodem na to,  jest skład uczestników: obecne Forum zgromadziło ponad 110 osób z 25 organizacji i inicjatyw, które podejmują wspólne działania w obrębie obrony praw człowieka, w 2010 roku było tylko 17 organizacji.

Jak podkreśliła obrończyni praw człowieka, ostatnie lata to czas prawdziwych testów i prób, które do tej pory się nie zakończyły, ponieważ lider «Wiasny» Aleś Bialacki przebywa w areszcie. Jego uwięzienie to wyzwanie rzucone całej wspólnocie broniącej prawa człowieka na Białorusi- podkreśliła Rewiaka.

Jak poinformowała Rewiaka, koledzy z «Wiasny», prosili Bialackiego, aby napisał kilka słów do uczestników Forum, jednak obrońca praw człowieka nie zrobił tego, gdyż bał się więziennej cenzury. Zamiast tego, polecił przekazać, że myślami jest z uczestnikami wydarzenia i prosił, aby zarezerwować dla niego miejsce.

Dziś planuje się omówienie sytuacji odnośnie  praw człowieka na Białorusi od momentu przeprowadzenia poprzedniego Forum, perspektywy białoruskiego ruchu obrony praw człowieka.

svaboda.org

Другие политические заключённые