Wasyl Parfiankou: Tutaj wszyscy zdają sobie sprawę, że jestem karany za «politykę»

Działacze opozycji odwiedzili Wasyla Parafienkou w LTP  №1 Swietogorska.

O spotkaniu opowiedział stronie charter97.org członek opozycyjnego ruchu «Razam» Ilja Dobrotwor, który wczoraj odwiedził instytucję w której przebywa były więzień polityczny. Przekazał dokumenty Wasylowi Parafinkowi przygotowane przez adwokata i obrońców praw człowieka, w celu zaskarżenia wyroku o skierowaniu  go do LTP.

«Spotkanie trwało około półtorej godziny. Przekazaliśmy dokumenty niezbędne do odwołania się od decyzji sądu. Wasyl Parafienkou powinien je odesłać w  swoim imieniu w tym samym dniu, w którym je otrzymał», powiedział  Ilja Dobrotwor.

Wyjaśnił on, że warunki w LTP – to coś w rodzaju więzienia i armii jednocześnie.  Nie ma mowy tam o żadnym leczeniu.

«W LTP przetrzymują współczesnych niewolników, których podstawowym zadaniem jest zwiększenie budżetu.  Przebywanie Wasyla Parafienkou, niewątpliwie jest jednym z przejawów nacisku politycznego na działaczy społecznych.  Ten krok władze skierowały na niego, aby wykluczyć go z aktywnej działalności społecznej oraz jest to wyraz presji psychicznej nie tylko na niego, ale i na tych, którzy pozostali na wolności . Wasyl powiedział: «Cała kolonia wie, że jestem tutaj za «politykę», – oświadczył Ilja Dobrotwor.

Działaczom opozycji nie pozwolono przekazać Parafienkowi telefonu, chociaż nie jest to sprzeczne z przepisami. Argumentowali to brakiem wolnych skrzynek do przechowywania. Karty telefonicznej również nie przekazali, mówiąc, że trzeba ją kupić w sklepie.

«Teraz nie pracuje w przemyśle drzewnym. Wasyla przeniesiono z kwarantanny do korpusu nr 2, pomimo wszystko, starał się wyglądać radośnie, chociaż było widać, że jest mu ciężko. Niedawno zachorował. Oprócz produktów staraliśmy się przekazać mu tabletki na kaszel, ale nie wzięli ich od nas. Wasyl powiedział, że w LTP są lekarze, ale nie ma miejsca, gdzie można kupić leki. Przepisują tylko to co jest dostępne, więc okazuje się, że te same tabletki stosowane są w leczeniu różnych chorób,», – opowiedział Ilja Dobrotwor.

Przypomnijmy, Wasilij Parafienkou został aresztowany za udział w demonstracji przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich w 2010 roku. Po upływie jakiegoś czasu od jego zwolnienia  znów trafił za kratki pod zarzutem naruszenia nadzoru prewencyjnego. Działacz opozycji wyszedł na wolność w lutym 2013 roku. Postanowienie o skierowaniu  byłego więźnia politycznego Wasyla Parafienkou do LTP było przyjęte przez sąd Pierwszomajowej dzielnicy Mińska,  4 września bez jego udziału. Tym samym sąd załamał art. 393-9 ust. 4 KPK RB, w myśl którego: «Decyzja o przeniesieniu obywatela do więziennej jednostki szpitalnej rozpatrywana jest w terminie dziesięciu dni od dnia wniesienia wniosku do sądu z obowiązkową obecnością przedstawiciela organów administracji spraw wewnętrznych, prokuratora, obywatela, którego wniosek o skierowanie do więziennej jednostki szpitalnej podlega rozpatrzeniu przez sąd». A ustęp 6 tego artykułu głosi: «W przypadku nieobecności obywatela, którego wniosek o skierowanie do więziennej jednostki szpitalnej podlega rozpatrzeniu może on zostać doprowadzony».

Praktyka przymusowej izolacji obywateli w jednostkach medycznych stosowana w przypadkach pozakarnoprawnych uważana jest przez obrońców praw człowieka jako łamanie praw człowieka.

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые