Eduarda Lobaua odwiedzi w kolonii karnej ksiądz

Spowiedź więźnia ma odbyć się w obecności przedstawiciela administracji kolonii.

Ksiądz Dzmitrij, służący w rejonie słuckim wybiera się do kolonii karnej by odwiedzić więźnia politycznego Eduarda Lobaua i wysłuchać jego spowiedzi. Radio Swaboda dowiedziało się tego od matki więźnia politycznego, Mariny Lobau. Ojciec Dzmitrij zamierza odwiedzić kolonię w poniedziałek, 14 października.

„Syn spotka się nie po raz pierwszy z księdzem Dzmitrijem, znają się już dobrze i ufają sobie” – mówi Marina Lobau. Zgodnie z jej wypowiedzią, spowiedź będzie odbywać się w obecności przedstawiciela administracji.

Marina Lobawa wspomina informacje, jakie zwykle dostaje po takich spotkaniach ojca Dzmitrija:

„Opowiada o stanie zdrowia syna, przekazuje informacje o tym co u niego. Jednak nie może pytać o wiele rzeczy dotyczących życia więziennego, ponieważ Eduardowi nie wolno o nich opowiadać. Stąd najwięcej tematów dotyczy stanu ducha, jego planów i tego, czym się w ostatnich dniach zajmował”.

Aktywista „Młodego Frontu” Eduard Lobau został skazany wraz ze Zmitserem Daszkiewiczem za rzekome wszczynanie bójek z przechodniami, w przeddzień wyborów prezydenckich w roku 2010, za co został skazany na 4 lata pozbawienia wolności, które odsiaduje w iwancewickiej kolonii karnej. Obrońcy praw człowieka uznali Eduarda Lobaua za więźnia politycznego.

svaboda.org

Другие политические заключённые