Paweł Sewiaryniec: System jest w stanie skazać niewinnego człowieka

Współprzewodniczący partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja Paweł Sewiaryniec jest kategorycznym przeciwnikiem kary śmieci, podobnie jak całe kierownictwo partii. Mimo, że nie wszyscy członkowie partii są za zniesieniem kary śmierci, mówi Paweł Sewiaryniec.

Nasz sprzeciw wobec kary śmierci jest tym większy, że wykorzystuje ją obecny system. Zwłaszcza, że system ów może skazać człowieka każdego, nawet, jeśli jest niewinny. Pamiętamy proces Konowałowa – Kowalewa … za co zabili Kowalewa, tego do dziś nie wiadomo.

Na Białorusi trwa „Tydzień przeciw karze śmierci ” w ramach kampanii “Obrońcy praw człowieka przeciw karze śmierci na Białorusi”, która obowiązuje od roku 2009. Celem kampanii jest zniesienie kary śmierci w kraju i zbliżenie Białorusi do wartości europejskich.

spring96.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые