Ihar Aliniewicz spędził urodziny w karcerze

Więzień polityczny i aktywista ruchu anarchistycznego, Ihor Aliniewicz, odbywający karę w nowopołockiej kolonii karnej, został wtrącony do karceru w dniu swoich urodzin, 24 września.

Jak podała radiu Swaboda matka Ihora, Walentyna Aliniewicz, 4 paździenika miała ona krótkie widzenie z synem w kolonii. Ihor opowiedział jej, że 24 września, gdy skończył 30 lat, miał wizytę adwokata.

Tuż po wizycie adwokata do Aliniewicza przyszedł dyżurny mówiąc, że Ihor dostał karę karceru za brak stawienia się na miejsce pracy. W wyniku czego swoje urodziny spędził w karcerze.

Co ciekawe, Aliniewicz, podobnie jak niektórzy pozostali więźniowie, został przyjęty do szwalniczej szkoły zawodowej. A więźniowie uczący się są zwolnieni z obowiązku pracy. Obecnie, po pobycie w karcerze, Aliniewicz został wydalony ze szkoły bez podania przyczyny.

Po wyjściu z karceru, przestał otrzymywać pocztę i prasę – podała matka więźnia Walentyna Aliniewicz.

Aktywiści ruchu anarchistycznego zostali zatrzymani we wrześniu 2010 roku za uczestnictwo w protestach, które sąd zakwalifikował jako ataki na budynki urzędowe. Mężczyzn skazano na długie wyroki, oskarżywszy ich o organizację szeregu akcji politycznych, w tym napaści na ambasadę rosyjską w Mińsku w sierpniu 2010.

Ihor Aliniewicz otrzymał największy wyrok – 8 lat, który odbywa w nowopołockiej kolonii karnej.

svaboda.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые