Mikoła Dziadok wnosi nowe skargi do Sądu Najwyższego

Ojciec więźnia politycznego Mikoły Dziadoka, Aleksander Dziadok poinformował o nowych faktach w sprawie swojego syna.

“Syn pisze o tym, że wszystko u niego dobrze, że jest zdrowy i pełen sił. Przygotowuje kolejną skargę na ręce przewodniczącego Sądu Najwyższego. Chce przejść wszystkie instancje sądowe w kraju. Będzie znów się odwoływać od decyzji sądu w jego sprawie. Tryb odwoławczy dzieli się na kasacyjny i instancyjny. Instancji znajduje się kilka i udało mu się przejść prawie wszystkie, pozostał jedynie przewodniczący Sądu Najwyższego. Do niego teraz syn się zwraca. To na wypadek, gdyby w przypadku ostatecznej odmowy, mógł zwrócić się do międzynarodowych instancji sądowniczych.”

Aktywista ruchu anarchistycznego Mikoła Dziadok, zostal skazany na 4 lata pozbawienia swobody za uczestnictwo w atakach na budynki urzędowe. Mikoła Dziadok nie przyznał się do winy. W procesie anarchistów skazano także Ihora Aliniewicza, który otrzymał 8 lat pozbawienia wolności i Aleksandra Franckiewicza, ukaranego 3 latami kolonii karnej. Aleksander Franckiewicz wyszedł na wolność na początku września. “Syn napisał, że już dostał list od Franckiewicza. Kiedy obaj siedzieli, nie zezwalano im na korespondencję, ponieważ byli uważani za współsprawców” – wyjaśnił ojciec więźnia politycznego, Aleksander Dziadok.

Mikoła Dziadok, podobnie jak Mykoła Statkiewicz, przetrzymywany jest w mohylewskim więzieniu.

svaboda.org

Другие политические заключённые