Europosłowie proszą o zgodę na spotkanie z białoruskimi więźniami politycznymi

Delegacja Europarlamentu w składzie 4 posłów planuje w końcu października przyjechać do Białorusi, by spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych, jak również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Najważniejszy cel wyjazdu to spotkanie z więźniami politycznymi.

By doprowadzić do takiego spotkania, niezbędna jest zgoda strony białoruskiej, mówi przewodniczący Delegacji Europarlamentu ds. kontaktów z Białorusią Filip Kaczmarek:

Owszem, prosiliśmy o taką możliwość. Zwracaliśmy się pisemnie do strony białoruskiej. W przypadku odmowy zezwolenia na spotkanie z więźniami politycznymi, chcemy spotkać się z ich rodzinami. Byłby to jedna zaledwie połowiczny sukces z naszej strony.

Pierwszy sekretarz Białoruskiego Przedstawicielstwa przy UE w Brukseli, gdzie ustalany był plan wizyty europosłów, zwrócił uwagę, że temat spotkania z więźniami politycznymi nie należy do ich kompetencji.

– Pytanie to nie podlega rozpatrzeniu, ponieważ jest to sprzeczne z naszym prawem. I pytania takie nie podlegają kompetencji ani mojej, ani nie należą do zadań ambasady. Tu potrzebne są określone procedury prawne. Stąd nie wolno mi tu niczego komentować, ani prognozować.

Planowana na lipiec wizyta europarlamentarzystów w Białorusi została odroczona, jako, że strona białoruska przedstawiła jako warunek zgody – spotkanie z parlamentem Białorusi, którego Unia Europejska nie uznaje.

racyja.com

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые