Aleś Bialacki laureatem nagrody Vaclava Havla

Aleś Bialacki jest pierwszym nagrodzonym przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy i fundację Karta 77 za wybitne zasługi w obronie praw człowieka.

Białoruski opozycjonista i więzień polityczny Aleś Bialacki został pierwszym laureatem Nagrody Praw Człowieka imienia Vaclava Havla. Z inicjatywą by zgłosić nominację Alesia wystąpiła na forum Grupy Zagranica Fundacja im. Stefana Batorego

Nagroda przyznawana będzie corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wspólnie z Biblioteką Vaclava Havla oraz Fundacją Karta 77 – za wyjątkowe działania obywatelskie w obronie praw człowieka w Europie i na świecie.
Laureat nagrody Aleś Bialacki przewodniczący Centrum Praw Człowieka Wiasna na Białorusi odbywa wieloletnią karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome ukrywanie na zagranicznych kontach znacznych sum pieniędzy.
Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jean-Claude Mignon podkreślił ogromną determinacją z jaką Aleś Bialacki walczył o prawa należne każdemu człowiekowi. To nowo utworzone po raz pierwszy przyznane dzisiaj wyróżnienie – zdaniem Jean-Claude Mignona – powinno pozwolić lepiej nagłośnić ważne sprawy dotyczące obrony praw człowieka oraz stanowić wsparcie dla wyróżniających się bojowników o prawa człowieka.
Laureat nagrody Aleś Bialacki przewodniczący Centrum Praw Człowieka “Wiosna” na Białorusi odbywa wieloletnią karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome ukrywanie na zagranicznych kontach znacznych sum pieniędzy. W imieniu laureata nagrodę odebrała jego żona Natalia Pińczuk. Wyróżnienie to – jak powiedziała – jest uznaniem dla działań i odwagi narodu białoruskiego i wszystkich walczących w jej kraju o wolność i podstawowe prawa. Nagrodzie towarzyszy czek w wysokości 60 tysięcy euro.
Pozostałym kandydatami do nagrody były – Stowarzyszenie Młodych Prawników Gruzji oraz chińska organizacja The Rights Defence Network.

IAR/agkm

Другие политические заключённые