Mer Paryża wyraził wsparcie dla Alesia Bialackiego

Mer Paryża, Pan Bertrand Delanoe wysłał list do Alesia Bialackiego, który Międzyanrodowa Federacja Praw Czlowieka (FIDH) i Centrum Praw Człowieka Wiasna opublikowały z okazji urodzin Alesia.

PARYŻ, wrzesień 2013

Szanowny Panie Bialacki,

Nie byłem w stanie przemilczeć rocznicy Pana bezprawnego aresztowania dnia 4 sierpnia 2011 roku. Pragnę ponownie upewnić Pana w moim wsparciu i głębokim szacunku, jaki do Pana żywię i jaki budzi we mnie Pana walka o respektowanie praw człowieka na Białorusi.

Wiem również o surowych warunkach, w jakich przychodzi Panu odbywać karę, co tym bardziej każe mi skłonić głowę przed Pańskim męstwem i wytrwałością.

Tytuł honorowego obywatela Paryża, który radni naszego miasta przyznali Panu na mój wniosek w roku 2012, symbolizuje solidarność Paryża i Paryżan z Pana osobą. Inny przejaw tej solidarności to Pana portret, który stale wisi na placu przed budynkiem merii 11-tej dzielnicy Paryża.

Może być Pan pewny, że wspólnie z FIDH, organizacją, której jest Pan wiceprzewodniczącym i wszystkimi obrońcami praw człowieka, nie ustajemy w walce o Pana uwolnienie.

Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy szacunku.

Z poważaniem,
Bertrand Delanoe

 

Przypomnijmy, że 11 maja 2012 roku, w stolicy Francji przeprowadzono akcję „Paryż z Alesiem Bialackim!”,  w trakcie której portret Alesia Bialackiego, wiceprzewodniczącego FIDH i przewodniczącego Centrum Praw Człowieka Wiasna został powieszony przed urzędem merii 11 dzielnicy Paryża. 16 października, na wniosek mera Paryża, a także z inicjatywy Rady 11 dzielnicy, Rada Miasta Paryża przyznała Alesiowi Bialackiemu honorowe obywatelstwo miasta. W ten oto sposób stolica Francji dodała swój głos do kampanii na rzecz uwolnienia znanego białoruskiego bojownika o prawa człowieka.

spring96.org

Другие политические заключённые