Powrót „Pogoni”

19 września 1991 roku narodowe symbole Białorusi uzyskały status symboli państwowych.

Biało-czerwono-biała flaga i herb Pogoń były symbolami państwowymi do 1995, po którym to roku, w wyniku referendum zorganizowanego przez Łukaszenkę powrócono do symboliki opartej na radzieckich tradycjach.

Podobnie 19 września 1991 roku, Rada Najwyższa Białoruskiej SRR podjęła uchwałę o zmianie nazwy Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka na Republika Białoruś.

Herb Pogoń ma ponad 600 lat. Wizerunek zbrojnego jeźdźca był we wschodniej Europie popularnym symbolem. Dokument datowany na 1366 r. zawiera pieczęć ukazującą jeźdźca z mieczem. W końcu wieku XIV jeździec pojawia się już na tle tarczy heraldycznej pieczęci wielkich książąt litewskich Jogajły i Witolda.

Białorusko-litewskie kroniki z pierwszej połowy XVI wieku przypisują powstanie herbu legendarnemu wielkiemu księciu Narymontowi Romanowiczowi z XIII wieku.

Pogoń stała się częścią herbu Rzeczypospolitej do jej rozbiorów w roku 1795. Po tym wydarzeniu Pogoń weszła w skład herbów niektórych guberni, stając się częścią herbu Rosji. Do roku 1900 Pogoń wchodziła w skład herbów 22 miast Rosyjskiego Imperium, trzech guberni i jednego okręgu.

W 1918 roku Pogoń i biało-czerwono-biała flaga zostały uznane za symbole państwowe Narodowej Republiki Białoruś, jednak w okresie sowieckim zostały zakazane, pozostając symbolami opozycyjnymi. Takimi też pozostały po dziś dzień.

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые