Daszkiewicz będzie podlegał nadzorowi prewencyjnemu przez pół roku po wyjściu z więzienia

Wiadomość tę w wywiadzie dla Euroradio podała żona więźnia politycznego, Nasta Daszkiewicz.

Nasta Daszkiewicz: “We wtorek odbył się proces sądowy, w wyniku którego ustanowiono nad nim nadzór prewencyjny na okres półroczny. Oznacza to, że będzie on musiał być w domu między ósmą wieczorem a szóstą rano i trzy razy w miesiącu meldować się w milicji. Skoro wprowadzono rygor czasowy, milicja z pewnością będzie pojawiać się w domu, by sprawdzić, czy Dzmitrij tam jest. Wyjechać za granicę będzie mógł jedynie za pozwoleniem RUSW (Regionalnego Urzędu Spraw Wewnętrznych), do którego go przypiszą. Podobnie podróż do innego miasta będzie możliwa tylko za pozwoleniem milicji”.

Lider zarejestrowanej w Czechach organizacji Młody Front, Dzmitrij Daszkiewicz powinien wyjść na wolność 28 sierpnia.

Nasta mówi, że już rozpoczęła remont mieszkania, by należycie przywitać męża, lecz chyba nie zdąży go skończyć na czas.

Przypomnijmy, że Dzmitrij Daszkiewicz i jego współpracownik, Eduard Lobau, zostali aresztowani 18 grudnia 2010 roku, w przeddzień wyborów prezydenckich. Zostali oni oskarżeni o pobicie dwóch obywateli Mińska i skazani. Zatrzymanie i aresztowanie dwóch członków Młodego Frontu politycy i obrońcy praw człowieka ocenili jako część przedwyborczych działań zastraszających zorganizowanych przez służby bezpieczeństwa.

euroradio.fm

Другие политические заключённые

  • Mikoła Astrejka
  • Dzmitrij Miadzwiedz
  • Uladzimir Chomiczenko
  • Tatiana Jełowa
  • Igor Korsak