Delegaci VI Światowego Zjazdu Białorusinów wezwali władze do uwolnienia więźniów politycznych

Mińsk, 24 lipca. Delegaci VI Światowego Zjazdu Białorusinów, zorganizowanego w Mińsku 23—24 lipca pod egidą międzynarodowej organizacji społecznej Zjednoczenie Białorusinów Świata Baćkauszczyna, wezwali władze Białorusi do uwolnienia więźniów politycznych. Mówi o tym dzisiejsze oświadczenie złożone przez zgromadzenie “O akcie dobrej woli”.

Dokument wywołał protest ze strony delegatów przeważnie z terenu Ukrainy, którzy swoją pozycję uzasadniali kwestią „wewnętrznej polityki Białorusi”. Temat wywołał burzliwą dyskusję, jednak tylko ośmioro osób opowiedziało się za zdjęciem tego zgłoszenia z porządku obrad.

Były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz poza całkowitym uwolnieniem więźniów politycznych wniósł również o żądanie ich całkowitej rehabilitacji, powiadamiając również tych uchodźców politycznych, którzy opuścili kraj w obawie o swoje życie. Tych dwóch poprawek jednak nie wniesiono do ostatecznego tekstu.

W oświadczeniu mówi się o tym, że troska obywateli o przyszłość kraju to zjawisko godne szacunku. “Oczywistym jest fakt, że nie wszyscy ludzie jednakowo oceniają różne działania władz, przede wszystkim te dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, czy perspektyw ochrony niezależności państwa”, — głosi tekst dokumentu.

Autorzy podkreślają: “Silna władza, która ufa w swoją praworządność powinna dążyć do dialogu ze swoimi przeciwnikami politycznymi”.

“Niestety w Białorusi są dziś i ludzie pozbawieni wolności za swoje poglądy polityczne, nie pokrywające się z oficjalną linią ideologiczną i ci w tym dialogu nie mogą uczestniczyć”, — zauważają autorzy dokumentu, dodając, że społeczność międzynarodowa nazywa tych ludzi więźniami politycznymi.

“Budowa silnej i niezależnej Białorusi opiera się na jedności narodu, zrozumieniu przez wszystkich wartości demokracji i suwerenności, – głosi dokument. — Władza powinna jednoczyć ludzi, wykazywać się sprawiedliwością i życzliwością wobec wszystkich obywateli, niezależnie od poglądów politycznych. Okrucieństwo nie łączy, a niszczy”.

“Wzywamy władze Białorusi do wykonania aktu dobrej woli wyrażającego się w uwolnieniu osadzonych więźniów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji ze względu na swoje poglądy polityczne. Jesteśmy pewni, że taki ruch ze strony władz zostanie przez naród Białorusi i społeczność międzynarodową oceniony pozytywnie”, — podsumowują autorzy oświadczenia.

Według organizacji walczących o prawa człowieka, w Białorusi uwięzionych jest przynajmniej 10 więźniów politycznych. Najsławniejsi z nich to były kandydat na prezydenta Mykoła Statkiewicz i bojownik o prawa człowieka Aleś Białacki, politycy opozycji Paweł Sewiaryniec i Dzmitrij Daszkiewicz.

belapan.com

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые