W Homlu zapowiedziano pochód poparcia dla Bialackiego

Do Homelskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego wniesiono zbiorowe zgłoszenie organizacji pochodu ulicznego poparcia bojownika o prawa człowieka Alesia Bialackiego, dnia 4 sierpnia.

Wśród organizatorów znajdują się, znany działacz polityczny i społeczny, inżynier i naukowiec, były deputowany, zastępca przewodniczącego Rady Związkowej ZSRR Jura Waroneżcau, oraz koledzy więźnia politycznego – Leanid Sudalenka i Anatol Paplauny.

“Pochód z transparentami i hasłami przejdzie ulicą Radziecką od strony centralnego Placu Lenina do Uniwersytetu F. Skaryny, w którym Aleś spędził młode lata mamy zamiar przeprowadzić 4 sierpnia – w dwa lata po dniu jego aresztowania. Masowe wydarzenie zorganizowano w celu przyciągnięcia uwagi społeczeństwa do problemu istnienia więźniów politycznych w kraju, przy czym nie tylko Alesia Bialackiego, który według nas został skazany całkowicie bezprawnie “, – oświadczył jeden z organizatorów pochodu А. Paplauny  w wywiadzie dla gomelspring.org.

Zauważył on, że akcja poparcia dla Alesia Bialackiego nosi charakter ogólnokrajowy i jest organizowana z inicjatywy obrońców praw człowieka. Zgłoszenia masowych zgromadzeń składane są we wszystkich administracyjnych okręgach i innych miastach kraju.

Przypomnijmy, że akcje wsparcia dla więźniów politycznych w Homelu organizowane są regularnie. Obecnie do Komitetu Praw Człowieka ONZ wpłynęła zbiorowa skarga inicjowana przez Anatola Paplaunego i Leanida Sudalenki przeciwko zakazowi pikiety planowanej na sierpień 2011 jako akt protestu przeciw aresztowaniu Alesia Bialackiego. Na rozpatrzenie przez Komitet Praw Człowieka ONZ czeka również zbiorowa skarga obrońców praw człowieka i byłej burmistrz centralnego rejonu miasta Swietłany Goldade przeciw zakazowi organizacji pikiet w rocznicę aresztowania Bialackiego – 4 sierpnia 2012.

Oprócz tego,  regularnie organizowane są inne inicjatywy wsparcia więźniów politycznych : “Złóż Alesiowi Bialackiemu życzenia urodzinowe”, “Złóż więźniowi politycznemu życzenia z okazji Dnia Niepodległości”.

Obecnie Homelczanie obecnie przyłączyli się do ogólnopaństwowej akcji “Tydzień Więźnia Politycznego”, w trakcie której każdy kto chce, może napisać pocztówkę z życzeniami.

 

Другие политические заключённые