Przeciw przedstawicielowi Młodego Frontu, Uladzimirowi Jaromienakowi wszczęto postępowanie karne

Przeciwko byłemu więźniowi politycznemu, skazanemu za Płoszcze 2010 wniesiono oskarżenie o złamanie zasad nadzoru prewencyjnego.

Decyzja o wszczęciu nowego postępowania karnego została podjęta dnia 24 maja. Śledczy powiadomił jednak Jaromienaka o tym dopiero 14 lipca, w dniu, w którym chłopak postanowił się zaręczyć, podaje Radio “Swaboda”.

W roku 2011, Uladzimir Jaromienak został skazany na pozbawienie wolności za uczestnictwo w mitingu protestacyjnym po wyborach prezydenckich z 19 grudnia 2010. Z więzienia mężczyzna wyszedł na koniec lata 2011, na podstawie ułaskawienia. Sąd Rejonu Pierwomajskiego w Mińsku ustanowił nad nim rok nadzoru prewencyjnego.

Członka Młodego Frontu niejednokrotnie aresztowano i karano administracyjnie aresztem za udział w akcjach poparcia dla więźniów politycznych.

euroradio.by

 

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Us
  • Nikita Lichawid
  • Wasyl Liawonau
  • Aleksiej Szydłowski
  • Aleksander Atroszczenko