Wasyl Parfiankou: Nie boję się ich

Były więzień polityczny, uczestnik Placu z roku 2010, Wasyl Parfiankou został oficjalnie oskarżony o złamanie zasad nadzoru prewencyjnego.

Parfiankau został oskarżony z art. 421 Kodeksu Karnego (nieprzestrzeganie reguł nadzoru prewencyjnego). 12 lipca powiadomił go o tym śledczy Pierwszomajskiego Oddziału USW w Mińsku, prowadzący jego sprawę.

W końcu lipca Parfiankou został wezwany do Pierwszomajskiego Oddziału USW, gdzie powiadomiono go o wszczęciu wobec niego kolejnego, trzeciego już postępowania karnego za złamanie zasad nadzoru prewencyjnego. W rozmowie ze śledczym zauważył on, że prawo wymaga trzech naruszeń, by wszcząć sprawę, a on ma na koncie tylko dwa.

Odpowiadając na pytanie “Radia Swaboda”, czy nie sądzi on, że organy śledcze nadmiernie się nim interesują, Parfiankou powiedział:

«Mój inspektor mi wielokrotnie powtarzał, że jego naczelnik go pyta na każdej naradzie: “A jak tam twój polityczny? “Na wszczęcie sprawy byłem gotów nie od dziś. Dlatego nie boję się ich. Jak mawia mój śledczy – dwa naruszenia to już system. Stąd postanowili, że należy mnie ponownie izolować od społeczeństwa. Sprawdzają mnie naprawdę często. Czasem przychodzą raz na tydzień, czasem i raz dziennie. I dzielnicowy się pojawia i OMON-owcy”.

W poniedziałek, 15 lipca, Parfiankou powinien był stawić się do RUSW w celu zapoznania się z postępowaniem, które ma być potem przekazane do sądu. Po posiedzeniu sądu, które ma odbyć się za ok. miesiąc, wniesiona zostanie skarga kasacyjna.

Parfiankowowi grozi półroczne aresztowanie lub pozbawienie wolności do jednego roku.

Wasyl Parfiankou był pierwszym skazanym w «procesie 19 grudnia»: 17 lutego 2011 roku Sąd Rejonu Frunzeńskiego w Mińsku skazał Wasyla na 4 lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok odsiadywał w kolonii orszańskiej. Od 17 do 27 lipca był przetrzymywany w karcerze za «złamanie zasad właściwego ubioru». 11 sierpnia 2011 został ułaskawiony przez Łukaszenkę i wypuszczony.

Nadzór prewencyjny na okres roku, o złamanie zasad którego były więzień polityczny został oskarżony, ustanowiony został dlań od 5 stycznia 2012. Przyczyną powyższego była aktywność polityczno-społeczna Parfiankowa.

svaboda.org

 

Другие политические заключённые