Adwokat Andreja Hajdukowa zaskarżył wyrok

Adwokat Andreja Hajdukowa zaskarżył wyrok wydany przez sąd w Witebsku. Drugą skargę przeciw wydanemu wyrokowi planuje wnieść w najbliższej przyszłości sam Hajdukou.

Jak obwieściła BelaPAN adwokat Wadim Muszyński zaskarżył wyrok przeciw obrońcy praw człowieka Andrejowi Hajdukowowi. 9 lipca, przez Witebski Sąd Okręgowy wniósł on skargę kasacyjną, która zostanie później wysłana do Najwyższego Sądu Białorusi.

Przypomnijmy, że  1 lipca Witebski Sąd Okręgowy uznał Hajdukowa winnym usiłowania dokonania przestępstwa bez znamion zdrady państwa i skazał na półtorej roku kolonii karnej ogólnego rygoru.

Robotnik nowopołockich zakładów NPZ “Naftan”, lider nieformalnego stowarzyszenia  “Związek Młodych Intelektualistów” Andrej Hajdukou, został zatrzymany 8 stycznia 2012. Jak podaje śledztwo — “w chwili umieszczania w tajnej skrytce materiałów, którymi zainteresowane był obce służby specjalne”.

Pierwotnie oskarżono go z art 356 Kodeksu Karnego (zdrada państwa w formie działalności agenturalnej), przewidującego karę pozbawienia wolności od 7 do 15 lat. “Oskarża się mnie o to, że mogłem zagrażać bezpieczeństwu narodowemu, co równoznaczne było z targnięciem się na ustrój konstytucyjny Republiki Białoruś , z nadawaniem kursu Republice Białoruś, sprzecznego z jej interesem narodowym, — podał Hajdukou w liście do  Tatiany Sewiaryniec. — Charakter określanej w ten sposób szkody może wyrażać się destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej , wynikającej z faktu, iż poszukiwałem dla swojej działalności źródeł finansowania w ambasadzie USA (CIA wg wersji KGB)”.

Proces młodego aktywisty był przeprowadzony od 12 lipca za zamkniętymi drzwiami, bez względu na prośby obrońców praw człowieka by proces ujawnić.

19 czerwca, przewodniczący KGB Walery Wakulczyk obwieścił, że czyn Hajdukowa może ulec przekwalifikowaniu. “Nie wydaje się by Hajdukowa skazano z art. 356”, — przekazał dziennikarzom.

28 czerwca, prokurator generalny Aleksandr Kaniuk ogłosił, że oskarżenie przeciw Hajdukowowi zostało przekwalifikowane. Wtedy odmówił podania na jaki artykuł , dodał jednak, że prokurator wniósł do sądu o dwa i pół roku pozbawienia wolności dla oskarżonego.

1 lipca Witebski Sąd Okręgowy pod przewodnictwem  Halyny Urbanowicz uznał Andreja Hajdukowa winnym popełnienia czynu określonego w ust. 1 art. 14 i art. 356′ Kodeksu Karnego Republiki Białoruś (usiłowanie nawiązania współpracy z obcym wywiadem, lub organem bezpieczeństwa) i skazał na półtorej roku pozbawienia wolności.

Tego samego dnia Białoruski komitet Helsiński i zdelegalizowana przez władze organizacja ochrony praw człowieka “Wiasna” wystąpiły ze wspólnym oświadczeniem, w którym uznano Andreja Hajdukowa za więźnia politycznego. Ich zdaniem, podstawą do wszczęcia przeciw niemu postępowania karnego była jego działalność społeczna.

charter97.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые