Aleksander Malczanau wyjdzie na wolność 13 lipca

Po wyjściu na wolność wobec niego planowany jest nadzór prewencyjny.

Aleksander Malczanau odbywa karę w kolonii karnej w Nowosadach pod Borysowem i powinien wyjść na wolność za 5 dni.

4 lipca w kolonii odbyło się posiedzenie sądu, na którym postanowiono ustanowić nadzór prewencyjny na pół roku. Poinformowała o tym aktywistka Tatiana Kim, z którą po procesie telefonicznie rozmawiał Aleksander Malczanau, podaje «Radio Swaboda».

«Martwi się bardzo, ponieważ nadzór prewencyjny krzyżuje mu plany powrotu na studia w tym roku w Mińsku. Powiedział, że odnoszono się do niego stronniczo, wywierając presję na niego i świadków. Wspominał nazwisko naczelnika oddziału o szczególnym rygorze w kolonii Olega Balobalowa», – podaje Tatiana Kim.

Przypomnijmy, że Aleksander Malczanau 9 kwietnia 2012 roku został skazany na półtorej roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Oskarżono go z ust. 2 art. 205 Kodeksu Karnego (kradzież, dokonana powtórnie, lub grupowo, lub kradzież z włamaniem do miejsca zamieszkania). Oskarżono go o rzekomy współudział, wraz z Arciomem Ignatikowem , w przywłaszczeniu złomu z terenu żodyńskich zakładów metalowych  – a konkretnie elementów pras. Co więcej, Aleksander Malczanau nie przyznał się do winy. Więzień polityczny wspomniał, że nie rozbierał maszyn na części a jedynie zbierał zardzewiałe metalowe elementy z terenu zakładu – od lat nieczynnego.

Po tym, jak Malczanau został skazany za wydarzenia z 19 grudnia 2010, nie mógł znaleźć nigdzie pracy. Nie przyjmowano go nigdzie, nie bacząc na jego doświadczenie z borysowskich zakładów remontowo-mechanicznych, zakładu «Hydrousulitiel» i borysowskich zakładów samochodowo-traktorowych. Zbiórka złomu była jego jedynym źródłem utrzymania.

Aleksander Malczanau na początku pierwszej dekady XXI w został aktywistą ruchu «Żubr». Brał udział w akcji protestacyjnej przeciw sfałszowaniu wyborów 19 grudnia 2010. Został zatrzymany  6 stycznia 2011 w swoim domu w Borysowie. Oskarżony o udział w organizacji masowych zamieszek i bezczeszczenie flagi państwowej, którą zerwał z budynku KGB.

2 marca 2011, sędzia sądu rejonu Frunze, miasta Mińska Tatiana Czerkas skazała Malczanowa na 3  lata kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Kare odbywał w kolonii karnej nr 15 w Mohylewie. Uwolniono go na mocy zarządzenia Łukaszenki.

spring96.org

Другие политические заключённые