Mykoła Statkiewicz wysoko ocenia młodych więźniów politycznych

Mykoła Statkiewicz wysoko ceni obecnie odsiadujących wyroki młodych więźniów politycznych.

Powiadomiło on o tym swoją żonę, Marinę Adamowicz w czasie ostatniego dwugodzinnego widzenia w mohylewskim więzieniu.

Był kandydat na prezydenta uważa tych ludzi za potencjalnych nowych przywódców.

Marina Adamowicz:

– Zażartował nawet, że jakiś stronnik demokratycznej opozycji wśród władz, chcąc ich struktury podważyć od środka, postanowił przeprowadzić swoisty casting, by umożliwić ludziom wybór. Porównanie i wybór. Jestem absolutnie pewna, że z tych ludzi mogą wyrosnąć silni i wspaniali przywódcy.

Zdaniem obrońców praw człowieka, w białoruskich więzieniach z powodów politycznych znajduje się  12 osób. Wśród nich znajdują się członkowie “Młodego Frontu” Dzmitrij Daszkiewicz i Eduard Lobau, anarchiści Igar Aliniewicz i Mykoła Dziadok, oraz inni.

racyja.com

Другие политические заключённые