Przeciw więźniowi politycznemu Parfiankowi wytoczono nową sprawę

Grozi mu odpowiedzialność z tytułu art. 421 — złamanie wymogów nadzoru prewencyjnego.

Wasyl Parfiankau opowiedział Radiu Svaboda o tym, jak  27 czerwca, jak zwykle, meldował się na posterunku milicji, gdzie inspektor nakazał mu 28 czerwca stawić się do oficera śledczego. Na tymże spotkaniu ze śledczym, więzień polityczny dowiedział się o nowej sprawie.

Podstawą jej stały się dwa wykroczenia: pewnego dnia Wasyl, po godzinie 20.00 wyszedł do sklepu, a drugi raz — spóźnił się do domu na tę godzinę. I pomimo tego, że do wszczęcia sprawy niezbędne są trzy wykroczenia, faktycznie postępowanie wszczyna się już po dwóch.

W maju bieżącego roku, Sąd Rejonu Pierwomajskiego Mińska skazał Wasyla Parfiankowa na grzywnę w wysokości 3 milionów rubli za złamanie zasad nadzory prewencyjnego, ustanowionego nad byłym więźniem politycznym po półrocznym wyroku w baranowickim Areszcie. Sędzia Jura Garbatouski, który uprzednio sądził już Wasyla Parfiankowa, powiedział, że 11 maja ten ostatni złamał wymogi nadzoru prewencyjnego, nie będąc obecnym w domu w godzinie wieczornej.

W końcu czerwca u byłego więźnia politycznego powinien był upłynąć termin nadzoru prewencyjnego.

euroradio.fm

Другие политические заключённые