Rodziny więźniów politycznych dziękują Papiezowi

Rodziny białoruskich więźniów politycznych podziękowały Papieżowi Benedyktowi XVI za troskę o losy ich bliskich. Zwróciły się również do Papieża z apelem o pomoc w ich uwolnieniu i o stałą modlitwę w intencji Białorusi.

Nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Claudio Gugerotti w ubiegłym miesiącu odwiedził w białoruskich więzieniach Mikołaja Statkiewicza, Dzmitrija  Daszkiewicza, Pawła Siewiaryńca, Alesia Bialackiego, Siarhieja Kawalenkę oraz Pawła Syramałotawa. Dwaj ostatni po tych wizytach zostali ułaskawieni i wyszli na wolność.Na wtorek jest zaplanowane spotkanie Papieża Benedykta XVI z arcybiskupem Gugerottim, na którym jednym z tematów ma być rozmowa o białoruskich więźniach sumienia.Dlatego w swoim liście otwartym rodziny więźniów zwracają się do Papieża z prośbą „o modlitwę w naszej intencji, w intencji Białorusi, wszystkich tych, kto jest w więzieniach poddawany szykanom, poniżaniu i przemocy, kto oddaje swoje życie w imię prawdy, wolności i sprawiedliwości, w imię przyszłości zbudowanej w oparciu nie o komunistyczne, lecz o chrześcijańskie wartości”.

naviny.by, bielsat.eu

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые