Jauhien Waśkowicz wyszedł z karceru

Taką informację przekazała dziennikarzom “Radia Swaboda” mam więźnia politycznego, Rusznija Waśkowicz. Więcej informacji na temat sytuacji syna nie ma. “Wczoraj dzwoniłam do kolonii, powiedziano mi, że syn został zwolniony z karceru. Ale, jak się czuje, co dalej – nic nie wiem. Listu do tej pory nie otrzymałam.”

Jauhien Waśkowicz został skazany na 7 lat więzienia za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku. Jauhien Waśkowicz został uznany za “złośliwego naruszyciela więziennego porządku” i w ciągu roku już kilkakrotnie był umieszczany w karcerze.

svaboda.org

Другие политические заключённые