Parfiankau spędza urodziny w areszcie

Więzień polityczny znajduje się w areszcie śledczym nr 6 w Baranowiczach. Skazano go za “naruszenia warunków odbywania nadzoru profilaktycznego”.

Przypomnijmy, że 27-letni Wasilij Parfiankau był pierwszą osobą skazaną za udział w protestach opozycji 19 grudnia 2010 roku. W lutym 2011 roku skazano go na 4 lata pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. W sierpniu ubiegłego roku Parfiankau został ułaskawiony na mocy ukazu Łukaszenki. 

W styczniu 2012 roku ustanowiono wobec niego nadzór profilaktyczny. Oznaczało to, że codziennie od godz. 20 do 6 rano miał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, a raz na tydzień musiał się meldować na posterunku.

– Byłem rygorystycznie pilnowany, milicja zjawiała się po kilka razy w ciągu nocy. Jednego wieczoru wyszedłem do sklepu po papierosy, w tym czasie zjawili się z kontrolą – opowiadał w sądzie.

Według MSW Parfiankou kilkakrotnie naruszył warunki prewencyjnego nadzoru, m.in. spóźniając się na meldunek w komisariacie i nie będąc obecnym w miejscu zamieszkania po 20.

29 maja sąd uznał Parfiankaua winnym naruszenia warunków odbywania nadzoru prewencyjnego i skazał go na 6 miesięcy aresztu. 24 lipca miński sąd odrzucił apelację i pozostawił wyrok bez zmian.

Другие политические заключённые