Kawalenka spędził w karcerze 23 dni

Wieczorem 24 sierpnia Siarhiej Kawalenka zadzwonił do domu i poinformował, że dopiero tydzień temu wyszedł z karceru i trafił od razu do części szpitalnej kolonii z powodu przeziębienia.

Dzień wcześniej Aliona Kawalenka była w Departamencie ds. Systemu Penitencjarnego białoruskiego MSW, by dowiedzieć się, gdzie przebywa jej mąż i jaki jest stan jego zdrowia.  Prawie 2 tygodnie temu po odbyciu kary w karcerze Kawalenkę przeniesiono do części szpitalnej kolonii karnej, przy czym nie przekazano żadnych informacji jego rodzinie. 24 sierpnia Aliuona Kawalenka otrzymała pewne informacje z Departamentu ds. Systemu Penitencjarnego:

“Pracownik departamentu, specjalnie gdzieś dzwonił i powiedział potem, że Siarhiej nadal pozostaje w części szpitalnej kolonii, a najwcześniej w poniedziałek 27 sierpnia zostanie on przeniesiony do zwykłego oddziału. Powiedział, że jest przeziębiony”.

Siarhiej Kawalenka został skazany na 25 miesięcy pozbawienia wolności za naruszenie zasad odbywania tzw. “chemii”. Na znak protestu przeciwko bezprawnemu aresztowaniu Kawalenka rozpoczął protest głodowy, który został przerwany po wielu tygodniach przymusowym karmieniem.

svaboda.org

Другие политические заключённые