Suriapin i Baszarimau zwolnieni z aresztu

W piątek KGB Białorusi  poinformowało o zmianie środka zapobiegawczego dla Antona Suriapina i Siarhieja Bazarimaua – z tymczasowego aresztu na zakaz opuszczaniu miejsca zamieszkania.

Jak podało biuro prasowe KGB, Baszarimau i Suriapin nadal mają status oskarżonych. Ponieważ niezbędne czynności śledztwa, w tym przeprowadzenie konfrontacji, nie odbyły się, gdyż obywatele Szwecji odmówili zjawienia się w Wydziale Śledczym, ostateczne decyzje w sprawie Białorusinów będą podjęte po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności przestępstwa.

Nadal kontynuowane jest śledztwo w sprawie karnej dotyczącej przekroczenia granicy Republiki Białorusi przez obywateli Szwecji.

Przypomnijmy, że 4 lipca awionetka z dwoma obywatelami Szwecji na pokładzie przekroczyła granicę Białorusi, przeleciała nad Iwieńcem i południowo-zachodnimi częściami Mińska i rozrzuciła setki pluszowych misiów. Akcję tę zorganizowała szwedzka agencja PR-owa Studio Total w znak solidarności ze społeczeństwem obywatelskim na Białorusi i w obronie wolności słowa w tym kraju.

Na początku Mińk nie przyznawał się do faktu naruszenia granic, jednak 26 czerwca sytuację skomentował Aleksander Łukaszenka, który obiecał ukarać winnych. 31 lipca odwołani zostali: przewodniczący Państwowej Służby Granicznej i dowódca obrony przeciwlotniczej. W ubiegłym tygodniu media podały, że białoruskie władze nie przedłużyły akredytacji dla ambasadora Szwecji Stefana Erikssona, natomiast 8 sierpnia Białoruś ogłosiła, że odwołała wszystkich pracowników swojej ambasady w Sztokholmie i tego samego zażądała od strony szwedzkiej.

Przypomnijmy, że 20-letni fotograf, Anton Suriapin i pracownik agencji nieruchomości Siarhiej Bazarimau trafili do aresztu śledczego i zostali oskarżeni o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy Republiki Białorusi (art.16, cz.6 oraz art. 371, cz.3 Kodeksu Karnego RB).

tut.by

Другие политические заключённые

  • Aleksander Fieduta
  • Mikoła Markiewicz
  • Paweł Mażejka
  • Igor Korsak
  • Paweł Szeremet