Wasilij Parfionkau został przeniesiony do więzienia nr 6 w Baranowiczach

Więźniowi politycznemu, Wasilijowi Parfionkauowi, który obecnie przebywa na Wołodarce, starano się dzisiaj przekazać przesyłkę. Jednak administracja aresztu śledczego nr 1 nie przyjęła jej, gdyż, jak przekazano, więzień dzisiaj zostanie przeniesiony do więzienia nr 6 w Baranowiczach. Taką informację zamieściła na Facebooku prodemokratyczna działaczka, Anna Szaputko.

Przypomnijmy, że 24 lipca miński sąd odrzucił apelację Parfiankaua na wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności za naruszenie zaad prewencyjnego nadzoru, jaki był ustanowiony przez sąd.

29 maja Wasilij Parfiankau został skazany z artykułu 421 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi przez sędziego sądu Pierwomajskiego w Mińsku, Siergieja Bandarenkę. Prewencyjny nadzór na okres jednego roku był ustanowiony 5 stycznia 2012 roku. Po tym jak Parfiankau wraz innymi więźniami Płoszczy-2010 został ułaskawiony w sierpniu 2011 roku, nadal kontynuował swoją działalność opozycyjną. To stało się pretekstem do ukarania działacza.

Другие политические заключённые